ป้ายคำ (Tag)

ใครว่าดื่มวันละแก้วแล้วปลอดภัย !

“พักสุรา รักษาตับ”

👉🏻 รู้รึเปล่า ? ฤทธิ์แอลกอฮอล์จะแสดงออกมากที่สุดเมื่อดื่มแบบเพียวขณะท้องว่าง
👉🏻 รู้รึเปล่า ? ดื่มแอลกอฮอล์มาก ๆ ในระยะเวลาสั้นๆเสี่ยงภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลัน อันตรายถึงชีวิต
👉🏻 รู้รึเปล่า ? ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะขึ้นสูงสุดภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 45 นาทีหลังดื่ม เพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ บาดเจ็บ และพฤติกรรมรุนแรง
👉🏻 รู้รึเปล่า ? ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 3 วัน ต่อสัปดาห์ เสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสูงถึง 20% !

“ วันละแก้วเร่งเวลาเจอโรคร้าย ! ”

• โรคตับอ่อนอักเสบ 
• โรคหัวใจโต
• โรคหลอดเลือดสมอง
• โรคพิษสุราเรื้อรัง
• โรคมะเร็ง
• โรคเบาหวาน
• วัณโรค
• มะเร็งเต้านม
• ภาวะหัวใจวาย

การดื่มน้ำเมาในระดับที่เราคิดว่าปลอดภัยและส่งผลดีต่อสุขภาพนั้น มันไม่เคยมีอยู่จริง ต่อให้ดื่มเข้าไปไม่มาก แต่การดื่มเพียงไม่กี่ช็อตก็ส่งผลเสียต่อร่างกายแล้ว

แหล่งที่มา : แหล่งที่มาออนไลน์

1. https://thestandard.co/global-alcohol-study/

2. https://www.bbc.com/thai/international-45297195   

3. https://www.sanook.com/health/17811/