ป้ายคำ (Tag)

ปักหมุด หยุดสูบ 🚭

📍 หมุดที่ 1 เตรียมวัน  วันนี้ หรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ นับจากวันนี้

📍 หมุดที่ 2 เตรียมวาจา  บอกกล่าวความตั้งใจและกำหนดวันเลิกบุหรี่เด็ดขาดให้คนที่คุณรักได้รับรู้โดยไม่ต้องรีรอ

📍 หมุดที่ 3 เตรียมอุปกรณ์ ทิ้งอุปกรณ์การสูบท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็น บุหรี่ ยาเส้นกระดาษมวน ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค

“ หมุดทางเลือกเป็นเพื่อนยามอยากเลิก ”

  1. โทร 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติเบอร์นี้ให้บริการฟรี ไม่คิดค่าบริการแค่ยกหูโทรศัพท์แล้วกดโทรได้เลย
  2. คลินิกฟ้าใส เป็นคลินิกให้บริการเลิกบุหรี่โดยตรง ตั้งอยู่ในสถานพยาบาลเกือบ 400 แห่ง ทุกจังหวัด มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้คอยให้บริการฟรี ไม่คิดค่าบริการ
  3. ร้านยาอาสา เป็นร้านยาในเครือข่ายที่ชื่อว่า “เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่” หากพบสัญลักษณ์สามารถเข้าไปรับคำปรึกษาได้ฟรีจากเภสัชกรประจำร้าน

เลิกสูบวันนี้ ไม่มีอะไรสายเกินไป ”

แหล่งที่มา : แหล่งที่มาออนไลน์  

http://thailandsmokingcessation.com/images/ebook/document/people4.pdf , งดบุหรี่ เตรียมวัน เตรียมวาจา เตรียมอุปกรณ์ ตั้งใจลงมือทำ, หน้า 14-19

#รักสุขภาพ #แอลกอฮอร์ #บุหรี่ #บุหรี่มือสาม #บุหรี่ไฟฟ้า #นิโคติน #ความดันโลหิตสูง #ระบบประสาท #สารพิษ #มลพิษอากาศ #สุภาพเด็ก