สื่อสุขภาพ

เเนวทางการป้องกันโรค NCDs สำหรับบุคลากรทางการเเพทย์ 5 (1)

กลุ่มโรค NCDs เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในมิติด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ โดยในปี พ.ศ. 2555 พบว่าประชากรโลกกว่า 38 ล้านคน เสียชีวิตจากโรค NCDs และมากกว่า 16 ล้านคนเสียชีวิตในช่วงอายุต่ำกว่า 70 ปี หรือเรียกว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

อ่านต่อ

เเนวทางการป้องกันโรค NCDs สำหรับบุคลากรทางการเเพทย์ 5 (1)

กลุ่มโรค NCDs เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในมิติด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ โดยในปี พ.ศ. 2555 พบว่าประชากรโลกกว่า 38 ล้านคน เสียชีวิตจากโรค NCDs และมากกว่า 16 ล้านคนเสียชีวิตในช่วงอายุต่ำกว่า 70 ปี หรือเรียกว่าเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

อ่านต่อ