ประกาศ

ข้อมูลสาระความรู้สำคัญ เร่งด่วน

กิจกรรมขอเชิญชวนสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ เข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น

ประกาศกิจกรรมดีๆ จาก NCDs Alliance ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ เข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “พฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค NCDs” พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 17,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 สมัครได้ที่ : https://forms.gle/ccso5quQq1NFc8eeA รายละเอียดเพิ

อ่านต่อ
ป้ายกำกับ
#changeforyourhealth #pm2.5 #การล้างผักผลไม้## #ความดันโลหิตสูง #นม #นมแม่ #นมแม่มีประโยชน์ #นิโคติน #บุหรี่ #บุหรี่มือสาม #บุหรี่ไฟฟ้า #ฝุ่น #พักตับ #พักสุรา #พักตับ #พักสุราพักตับ #สุรา #รักสุขภาพ #แอลกอฮอร์ #อันตราย #พักสุราพักตับ #มลพิษทางอากาศ #มลพิษอากาศ #รถไฟฟ้า #ระบบประสาท #รักสุขภาพ #รักใครให้ดื่มนม #วันดื่มนมโลก #วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ #สารพิษ #สุภาพเด็ก #สุรา #อันตราย #เปลี่ยนนิดพิชิตโรค #เปลี่ยนนิดพิชิตโรค #changeforyourhealth #NCDs #แอลกอฮอร์ #ไม่มีค่าใช้จ่าย Covid-19 LittleChangeWeekly NCDs WFH กินเจ เจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไต

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แห่งประเทศไทย

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม

เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

เครือข่ายคนไทยไร้พุง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกิจกรรมของสมาคมและเครือข่าย

เข้าสู่ระบบ